RSS Feed
Kunnskapsbase : Bestanddeler

Noen ølbryggere har et nærmest fanatisk forhold til vann. De mener det lokale vannet er helt avgjørende for å få frem de riktige kvalitetene i ølet de lager. I og med at den absolutte hovedingrediensen i øl er vann, ca. 95%, er det i og for seg innlysende...
Help Desk Software by Kayako support.olbrygging.no/index.php?